Mu Hoàn Kiếm - Exp:3000x


Online: 56

Sự Kiện Event Hấp Dẫn

Vượt Tháp, Sky Event, Boss Bang Hội....

Tháng 10/2021 Tải Game

MU HOÀN KIẾM

Nơi thể hiện đăng cấp PK!

Tháng 10/2021 Tải Game

MU HOÀN KIẾM

Nhiều Sự Kiện Event Hấp Dẫn,Cân bằng Class

Tháng 10/2021 Trải Nghiệm

---BQT Mu Hoàn Kiếm Thông Báo---

1. Sự Kiện Đua Top Anphatest  All Class.

Thời gian : 10h 08/11/2021 đến 10h ngày 10/11/2021 ( 10h Đóng Sever Kết Thúc Để Chuẩn Bị 13h Open Chính Thức )

Tính theo bảng xếp hạng 5 nhân vật max reset cao nhất,nhanh nhất,sớm nhất sẽ nhận giải.

Lưu ý : Chụp ảnh gửi ADM ghi rõ tên tài khoản & nhân vật đứng Tốp để Nhận Giải Nhé!

STT                                  PHẦN THƯỞNG               NHÂN VẬT    
1  300k WINCOI Lion89
2  200k WINCOI DauGau
3  150k WINCOI 11111
4  100k WINCOI KANE
5  50k WINCOI KuDenBG

 

 

2. Sự Kiện Đua Top 11H Open Beta. (Lần 1)

Thời gian : 13h 10/11/2021 đến 23H59' ngày 10/11/2021

Tính theo bảng xếp hạng 5 nhân vật max reset cao nhất,nhanh nhất,sớm nhất sẽ nhận giải.

Lưu ý : Chụp ảnh gửi ADM ghi rõ tên tài khoản & nhân vật đứng Tốp để Nhận Giải Nhé!

STT                                  PHẦN THƯỞNG               NHÂN VẬT    
1  300k WINCOI DauXanh
2  200k WINCOI MajinBoo
3  150k WINCOI DauXanh1
4  100k WINCOI Odin
5  50k WINCOI SaKuRa

 

2.1 - Sự Kiện Đua Top 24H Open Beta  1 Ngày. ( LẦN 2 )

Thời gian : 13h 10/11/2021 đến 13h ngày 11/11/2021

Tính theo bảng xếp hạng 5 nhân vật max reset cao nhất,nhanh nhất,sớm nhất sẽ nhận giải.

Lưu ý : Chụp ảnh gửi ADM ghi rõ tên tài khoản & nhân vật đứng Tốp để Nhận Giải Nhé!

STT                                  PHẦN THƯỞNG               NHÂN VẬT    
1  300k WINCOI Angel
2  200k WINCOI Bufff
3  150k WINCOI YuiHatano
4  100k WINCOI 1ConGa
5  50k WINCOI DCMM

 

3. Sự Kiện Đua Top Open Beta  3 Ngày.

Thời gian : 13h 10/11/2021 đến 13h ngày 13/11/2021

Tính theo bảng xếp hạng 5 nhân vật max reset cao nhất,nhanh nhất,sớm nhất sẽ nhận giải.

Lưu ý : Chụp ảnh gửi ADM ghi rõ tên tài khoản & nhân vật đứng Tốp để Nhận Giải Nhé!

STT                                  PHẦN THƯỞNG               NHÂN VẬT    
1  WING 2 + 13 LUCK MNL MajinBoo
2  WING 2 + 11 LUCK MNL MrBen
3 WING 2 + 9 LUCK MNL 11111
4  WING 2 + 0 LUCK MNL Milano
5  WING 2 LUCK YuiHatano

 

 

4. Sự Kiện Đua Top Open Beta  5 Ngày. 

Thời gian : 13h 10/11/2021 đến 13h ngày 15/11/2021

Tính theo bảng xếp hạng 5 nhân vật max reset cao nhất,nhanh nhất,sớm nhất sẽ nhận giải.

Lưu ý : Chụp ảnh gửi ADM ghi rõ tên tài khoản & nhân vật đứng Tốp để Nhận Giải Nhé!

STT                                  PHẦN THƯỞNG               NHÂN VẬT    
1  SÉT CẤP 5 + 15 (2 opt tự chọn) MajinBoo
2  SÉT CẤP 5 + 13 (2 opt tự chọn) MrBen
3 SÉT CẤP 5 + 11 (2 opt tự chọn) TestDw
4  SÉT CẤP 5 + 9 (2 opt tự chọn) 11111
5  SÉT CẤP 5 + 0 (2 opt tự chọn) YuiHatano

 

 

5. Sự Kiện Đua Top Open Beta  7 Ngày. 

Thời gian : 13h 10/11/2021 đến 13h ngày 17/11/2021

Tính theo bảng xếp hạng 5 nhân vật max reset cao nhất,nhanh nhất,sớm nhất sẽ nhận giải.

Lưu ý : Chụp ảnh gửi ADM ghi rõ tên tài khoản & nhân vật đứng Tốp để Nhận Giải Nhé!

STT                                  PHẦN THƯỞNG               NHÂN VẬT    
1  WING 2.5 + 15 (2 opt tự chọn)  
2  WING 2.5 + 13 (2 opt tự chọn)  
3  WING 2.5 + 11 (2 opt tự chọn)  
4  WING 2.5 + 9 (2 opt tự chọn)  
5  WING 2.5 + 0 (2 opt tự chọn)  

 

 


6. Sự Kiện Đua Top Class 7 Chủng Tộc. 

Thời gian : 13h 10/11/2021 đến hết ngày 19/11/2021

Tính theo bảng xếp hạng 7 class nhân vật max reset cao nhất,nhanh nhất,sớm nhất sẽ nhận giải.

Lưu ý : Chụp ảnh gửi ADM ghi rõ tên tài khoản & nhân vật đứng Tốp để Nhận Giải Nhé!

STT                         PHẦN THƯỞNG                        NHÂN VẬT     
DW  SÉT CẤP 380 + 11 (2 opt tự chọn)  
DK  SÉT CẤP 380 + 11 (2 opt tự chọn)  
DL  SÉT CẤP 380 + 11 (2 opt tự chọn)  
SUM  ​SÉT CẤP 380 + 11 (2 opt tự chọn)  
MG  SÉT CẤP 380 + 11 (2 opt tự chọn)  
EF  SÉT CẤP 380 + 11 (2 opt tự chọn)  
RF  SÉT CẤP 380 + 11 (2 opt tự chọn)