Mu Hoàn Kiếm - Exp:3000x


Online: 54

Sự Kiện Event Hấp Dẫn

Vượt Tháp, Sky Event, Boss Bang Hội....

Tháng 10/2021 Tải Game

MU HOÀN KIẾM

Nơi thể hiện đăng cấp PK!

Tháng 10/2021 Tải Game

MU HOÀN KIẾM

Nhiều Sự Kiện Event Hấp Dẫn,Cân bằng Class

Tháng 10/2021 Trải Nghiệm

Lệnh dùng cộng điểm

/addstr : Cộng Point thêm vào Strength

/addagi : Cộng Point thêm vào Agility

/addvit : Cộng Point thêm vào Vitality

/addene : Cộng Point thêm vào Energy

/addcmd : Cộng Point thêm vào Command

 

Lệnh dùng thông thường

/post : nói chuyện trên toàn server.

/change : Làm Nhiệm Vụ Nhân Vật.

/zen 9999999 : Bốc Họ, Vay Lãi

/reset auto : reset tự động

/taydiem : Reset điểm 4~5 cột để Nhân vật có thể cộng điểm lại.

/taymaster : tẩy điểm master

/thamgia : tham gia event CTC mini (dành cho chủ G )

/xoado : xóa đồ trong thùng đồ cá nhân

                   

Ban Quản Trị Mu Hoàn Kiếm

Thông báo !