Mu Hoàn Kiếm - Exp:3000x


Online: 56

Sự Kiện Event Hấp Dẫn

Vượt Tháp, Sky Event, Boss Bang Hội....

Tháng 10/2021 Tải Game

MU HOÀN KIẾM

Nơi thể hiện đăng cấp PK!

Tháng 10/2021 Tải Game

MU HOÀN KIẾM

Nhiều Sự Kiện Event Hấp Dẫn,Cân bằng Class

Tháng 10/2021 Trải Nghiệm
Thông tin máy chủ
Thông tin chung
Phiên bản Season 6.15 Custom Classic
Kinh nghiệm x300x
Drop 30%
Master Experience 15x
Loại Reset in game
Loại Reset in game
Drop Lông Vũ 10%
Max Master 1000 điểm
GHRS 20 reset / 1 ngày

Commands

/xoado Xóa thùng đồ nhân vật.
/change Làm nhiệm vụ cho nhân vật.
/pkclear Rửa tội
/post [message] Gửi tin nhắn toàn sever.
/addstr [points] Cộng điểm Strength.
/addagi [points] Cộng điểm Agility.
/addvit [points] Cộng điểm Life.
/addene [points] Cộng điểm Energy.
/addcmd [points] Cộng điểm Command.
/class [class] Đổi giới tính Lưu ý: /taymaster trước khi đổi giới tính
/tanthu Nhận Sét tân thủ
Phím Z Tự động đánh,treo off không cần online
/zen [9999999] Lệnh xin zen